Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"Masz pomysł - masz firmę | Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Masz pomysł
- masz firmę

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Aktualności Regulamin Projektu Opis Projektu Harmonogram Projektu Rekrutacja Szkolenia Pytania i odpowiedzi Dotacja Wsparcie pomostowe Do pobrania Biuro Projektu SCREP Zapytania oferowe Wykluczone działalności z dofinanowania w projekcie

Do pobrania

Dodano: 2013-04-22 / wyświetleń - 15015

24.03.2014r.

Ogłoszenie o konkursie - pobierz.pdf

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - pobierz.doc

Załącznik nr 1 - Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo- doradczej - pobierz.doc

Załącznik nr 2 - Biznes plan - pobierz.doc

Załącznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji - pobierz.doc

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - pobierz.doc

Załącznik nr 5 - Oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków - pobierz.doc

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań - pobierz.doc

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy - pobierz.doc

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy- pobierz.doc

Załącznik nr 9 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz.doc

Załącznik nr 10 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz.doc

Załącznik nr 11 - Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu - pobierz.doc

Dokumenty do wglądu

Zarządzenie prezesa 7 - pobierz.pdf

Zarządzenie prezesa 8  - pobierz.pdf
Wzór karty oceny merytorycznej wniosku Beneficjenta pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego - pobierz.pdf

 


06.03.2014r.

Aktualny wzór biznes planu dla II tury projektu - pobierz.doc


20.02.2014r.

Ogłoszenie o dodatkowym konkursie - pobierz.pdf

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - pobierz.doc

Załącznik nr 1 - Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo- doradczej - pobierz.doc

Załącznik nr 2 - Biznes plan - pobierz.doc

Załącznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji - pobierz.doc

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - pobierz.doc

Załącznik nr 5 - Oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków - pobierz.doc

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań - pobierz.doc

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy - pobierz.doc

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy- pobierz.doc

Załącznik nr 9 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz.doc

Załącznik nr 10 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz.doc

Załącznik nr 11 - Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu - pobierz.doc

Zarządzenie prezesa 7 - pobierz.pdf

Zarządzenie prezesa 8  - pobierz.pdf
Wzór karty oceny merytorycznej wniosku Beneficjenta pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego - pobierz.pdf

 Dokumenty do II tury projektu

Dokumenty rekrutacyjne II tura - pobierz.doc

Pozostałe załaczniki do wglądu - pobierz.pdf

 


23.09.2013r.

Brakujący załącznik do konkursu zamkniętego nr 1/6.2/2013 na składanie wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 11 - Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu - pobierz.doc

17.09.2013r.

Wykaz załączników do konkursu zamkniętego nr 1/6.2/2013 na składanie wniosków 
o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.


Ogłoszenie o konkursie - pobierz.pdf

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - pobierz.doc

Załącznik nr 1 - Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo- doradczej - pobierz.doc

Załącznik nr 2 - Biznes plan - pobierz.doc

Załącznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji - pobierz.doc

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - pobierz.doc

Załącznik nr 5 - Oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków - pobierz.doc

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań - pobierz.doc

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy - pobierz.doc

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy- pobierz.doc

Załącznik nr 9 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz.doc

Załącznik nr 10 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz.doc

Zarządzenie prezesa - pobierz.pdf

Zarządzenie prezesa z dnia 03-10-2013r - pobierz.pdf

Wzór karty oceny merytorycznej wniosku Beneficjenta pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego - pobierz.pdf
Wzór karty oceny merytorycznej wniosku Beneficjenta pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego - pobierz.pdf - wersja z dnia 03-10-2013r.

 


19.08.2013r.

Biznes plan - pobierz.doc

Analiza finansowa - pobierz.xls

Bilans - formularz pomocniczy - pobierz.xls


Dokumenty do I tury projektu

Dokumenty rekrutacyjne I tura - pobierz.doc

Pozostałe załączniki - pobierz.pdf


Kapitał Ludzki Narodowa Strategia SpójnościStowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt i wykonanie - Adam AntolakPolityka Cookies
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X